Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Projekty naukowo - badawcze

pci.jpg

Tytuł projektu: Proekologiczne funkcyjne powłoki polimerowe otrzymywane z wodnych dyspersji poliuretanowych

Wartość projektu: 197 352,63 PLN netto

Okres realizacji: 1.04.2021 r. – 31.12.2021 r.

Lider: dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz

Źródło finansowania: Projekt pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Działanie: Konkurs na projekty B+R; Nabór II; Nr konkursu: 1/2020 (Nr projektu N2_033)

Cel projektu: Realizowany projekt ma na celu opracowanie metody otrzymywania i wytworzenie innowacyjnych powłok polimerowych, uzyskanych z wodnych dyspersji poliuretanowych, które będą charakteryzowały się właściwościami antybakteryjnymi i samoczyszczącymi. Zastosowanie do syntezy wody stanowi istotny pozytywny aspekt proekologiczny oraz ekonomiczny. Proponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony przemysłu farb i lakierów na funkcjonalne powłoki, które zapobiegałyby rozwojowi mikroorganizmów na powierzchni pokrytych nimi przedmiotów. Uzyskane powłoki mogą znaleźć zastosowanie m.in. w miejscach o kluczowym znaczeniu dla higieny takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, czy zakłady produkujące żywność. Ze względu na swoje właściwości najlepiej nadają się one do zabezpieczania szkła, tworzyw sztucznych i tekstyliów.

pci.jpg

Tytuł projektu: Bezemisyjne lakiery proszkowe o zwiększonej odporności na ogień dedykowane do malowania MDF i drewna

Wartość projektu: 199 787,50 PLN netto

Okres realizacji: 1.04.2021 r. – 31.12.2021 r.

Charakter udziału w projekcie: wykonawca

Źródło finansowania: Projekt pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Działanie: Konkurs na projekty B+R; Nabór II; Nr konkursu: 1/2020 (Nr projektu N2_086)

Cel projektu: W ramach projektu zostaną opracowane bezemisyjne lakiery proszkowe o zwiększonej odporności na ogień dedykowane do malowania MDF i drewna. W porównaniu z wyrobami ciekłymi będą przyjazne dla środowiska ze względu na całkowity brak emisji VOC, bardziej wydajne oraz generujące bardzo małą ilość odpadów.

pci.jpg

Tytuł projektu: Badania nad syntezą nowych wielofunkcyjnych środków sieciujących do niskotemperaturowych farb i lakierów proszkowych

Wartość projektu: 199 913,50 PLN netto

Okres realizacji: 3.01.2020 r. – 31.07.2020 r.

Charakter udziału w projekcie: wykonawca

Źródło finansowania: Projekt pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Działanie: Konkurs na projekty B+R; Nabór I; (Nr projektu F3_22)

Cel projektu: Celem projektu jest weryfikacja technologii syntezy wielofunkcyjnych środków sieciujących do niskotemperaturowych systemów proszkowych w skali laboratoryjnej (podniesienie do poziomu TRL 4). Opracowanie lakierów proszkowych utwardzalnych w niskiej temperaturze (poniżej 160°C) o dobrych właściwościach użytkowych rozwiązuje problem związany z malowaniem proszkowym powierzchni o niskiej odporności termicznej np. drewna, płyt MDF lub kompozytów.

pci.jpg

Tytuł projektu: Antymikrobowe proekologiczne powłoki z lakierów proszkowych dedykowane do zabezpieczania powierzchni kompozytów w środkach transportu i przemyśle lotniczym

Wartość projektu: 477 198,00 PLN netto

Okres realizacji: 1.08.2022 r. – 31.01.2023 r.

Charakter udziału w projekcie: wykonawca

Źródło finansowania: Projekt pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Działanie: Konkurs na projekty B+R; Nabór III; (Nr projektu N3_103)

pci.jpg

Tytuł projektu: Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako inteligentne materiały przewodzące do przemysłu lotniczego

Wartość projektu: 340 440,00 PLN netto

Okres realizacji: 1.08.2022 r. – 31.01.2023 r.

Charakter udziału w projekcie: wykonawca

Źródło finansowania: Projekt pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Działanie: Konkurs na projekty B+R; Nabór III; (Nr projektu N3_549)

Projekty dydaktyczne

pmo.jpg

nowa_jakosc.png

Opracowanie i współprowadzenie warsztatów pt.: Kompleksowa analiza termiczna związków chemicznych, których celem jest pozyskanie pogłębienie wiedzy przez studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej na temat technik analizy termicznej. Realizowana część warsztatów dotyczyła m.in. zasady pomiarów techniką analizy termograwimetrycznej (TG) oraz sprzężonymi technikami TG-DSC-FTIR-MS z elementami kinetyki, omówienia wpływu różnych parametrów na przebieg pomiaru w analizie termograwimetrycznej, możliwości zastosowania TG do rozwiązywania złożonych problemów technologicznych w aspekcie przemian cieplnych i termoodporności materiałów oraz przedstawienie sposobu opracowania i interpretacji wyników. Wykonanie przykładowych kalibracji aparatu TG na podstawowe wzorce. Przeprowadzenie analizy termograwimetrycznej wybranych próbek materiałów w kontrolowanych warunkach pomiarowych.


pmo.jpg

kuznia.png

Opracowanie i współprowadzenie warsztatów pt.: Kompleksowa analiza termiczna związków chemicznych, których celem jest pozyskanie pogłębienie wiedzy przez studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej na temat technik analizy termicznej. Realizowana część warsztatów dotyczyła m.in. zasady pomiarów techniką analizy termograwimetrycznej (TG) oraz sprzężonymi technikami TG-DSC-FTIR-MS z elementami kinetyki, omówienia wpływu różnych parametrów na przebieg pomiaru w analizie termograwimetrycznej, możliwości zastosowania TG do rozwiązywania złożonych problemów technologicznych w aspekcie przemian cieplnych i termoodporności materiałów oraz przedstawienie sposobu opracowania i interpretacji wyników. Wykonanie przykładowych kalibracji aparatu TG na podstawowe wzorce. Przeprowadzenie analizy termograwimetrycznej wybranych próbek materiałów w kontrolowanych warunkach pomiarowych.

pmo.jpg

pmo-logo2.jpg

Opracowanie i prowadzenie warsztatów w ramach Szkoły Młodych Chemików pt.: Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych dla uczniów szkół podstawowych z tereny województwa podkarpackiego, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat właściwości fizycznych i chemicznych wybranych substancji m.in. rozpuszczalności, gęstości, przewodnictwa elektrycznego. Pozyskana wiedza zostanie zastosowana w praktyce, gdyż posłuży do przeprowadzenia rozdziału mieszanin różnych składników. Uczestnicy warsztatów zapoznają się również z procesem destylacji oraz techniką miareczkowania. Ponadto podczas zajęć zaprezentowane zostaną sposoby: identyfikacji wybranych jonów w wodzie, rozróżniania cukrów prostych od wielocukrów, czy alkoholi jednohydroksylowych od wielohydroksylowych. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość wykonania efektownych eksperymentów chemicznych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję